Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu divastyle.sk, ktorého prevádzkovateľom je Mária Bernáthová, Biskupická 1247/72, 986 01 Fiľakovo (ďalej predávajúci), sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.divastyle.sk

Predávajúci: Mária Bernáthová, Biskupická 1247/72, 986 01 Fiľakovo, IČO: 51710731, DIČ: 1079582405

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných. podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky. Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti. Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou; oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa; za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou; nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode divastyle.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Objednaný tovar prevezme, skontroluje neporušenosť obalov. Zaplatí za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku neprevezme z objektívnych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia zmluvnej pokuty. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

3. Platba, spôsob a doba doručenia

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo DPD. Zásielku Vám pošta doručí do 1-3 pracovných dní. Tovar, ktorý je skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase.

Platby:

  • Prevodom na účet: SK26 0200 0000 0039 6363 6953
    V prípade, že si zvolíte platbu prevodom na účet, všetky potrebné informácie Vám zašleme e-mailom.
  • Dobierka - príplatok 1,00 EUR v prípade dopravy kuriérom

Ceny poštovného:

  • objednáka nad 70,00  EUR - ZADARMO
  • Slovenská pošta - 3,50 EUR
  • Kuriér DPD - 3,90 EUR (príplatok 1,00 EUR pri platbe na dobierku)

4. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom na adresu objednavky@divastyle.sk v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO a číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase do 4 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 30 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa dopredu nezaväzuje.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.divastyle.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru je uvedená s DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

6. Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu: Diva style fashion, Námestie padlých hrdinov č.1, 986 01 Fiľakovo . V originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou (pokladničným blokom) alebo jej kópiou. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.